Fachowe
Loga

Kolektory słoneczne
Miejsce montażu

Kolektory słoneczne IMMERGAS przystosowano do montażu na dachach o spadach od 25 do 60° oraz na powierzchniach płaskich przy użyciu konstrukcji wolnostojącej.

Przy wyborze miejsca na montaż kolektorów słonecznych musimy pamiętać nie tylko o kącie nachylenia kolektora , ukierunkowaniu płaszczyzny kolektora, ale i także o tym by kolektory nie były zasłonięte przed słońcem przez inne obiekty.

Aby optymalnie wykorzystać energię promieniowania słonecznego przez kolektory konieczne jest odpowiednie ich ustawienie. Ustawienie to określa się przez: kąt nachylenia i kąt azymutu kolektora.

Nachylenie kolektora.

 

Jest to kąt (α) pomiędzy płaszczyzną poziomą, a płaszczyzną kolektora. Absorber odbiera największą ilość energii, gdy promienie słoneczne padają prostopadle do płaszczyzny absorbera w kolektorze. Słońce w ciągu roku zmienia swoją wysokość na horyzoncie od około 14° w grudniu do około 60° w czerwcu. Z tej informacji wynika ,że kąt nachylenia kolektora powinien zawierać się między 25°-30° do 60°-70° i być zmienny w zależności od pory roku. W praktyce przyjmuje się jedną wartość kąta (α) .W Polsce optymalny kąt nachylenia kolektora zawarty jest w granicach od 30 do 45°, przy czym dla instalacji wykorzystywanych w okresie letnim np. podgrzewanie wody basenowej zaleca się niższe wartości kąta α, a dla instalacji całorocznych np. wspomaganie instalacji centralnego ogrzewania, zaleca się wyższe wartości kąta α .

Ukierunkowanie kolektora.

Kąt azymutu wynosi 0o gdy płaszczyzna kolektora skierowana jest na południe, czyli kąt azymutu jest to odchylenie płaszczyzny kolektora od kierunku południowego. Najlepsze osiągi uzyskamy, gdy płaszczyzna kolektora skierowana jest idealnie na południe kąt )=0°. W praktyce możemy odchylić płaszczyznę kolektora od kierunku południowego o kąt )=± 45°, pamiętając o efekcie zmniejszenia uzysków energetycznych o około 10-15 %.

Gdzie montować?

Konstrukcje stosowane do mocowania kolektorów wykonywane są aluminium i stali nierdzewnej lub z kształtowników stalowych cynkowanych ogniowo i łączonych ze sobą śrubami. Są to konstrukcje, do których dobierane są inne elementy właściwe dla wybranego miejsca na dachu, jego konstrukcji i rodzaju pokrycia.
 

powrót

Pompy ciepła Kolektory słoneczne Instalacje
EuroTSG - Technika Sanitarna i Grzewcza / 2010
Projektowanie stron www OSI Go3.pl