Fachowe
Loga

Kolektory słoneczne
Zysk


Standardowym zastosowaniem kolektorów słonecznych jest ich wykorzystanie do przygotowania c.w.u. Aby czas zwrotu kosztów poniesionych na układ solarny był jak najszybszy należy tak dobrać powierzchnię kolektorów, by w miesiącach letnich pokrycie zapotrzebowania ciepła na c.w.u. nie przekraczało 100% (85 – 95%).

Szacowanie korzyści z posiadanego zestawu ImmerSole

Korzyści będą zależały od:

- powierzchni pola kolektorowego (ilości kolektorów)

- rzeczywistego nasłonecznienia

- aktualnej ceny nośnika energii używanego w zasadniczym źródle energii

Według testów przeprowadzonych przez Instytut ISFH Hameln/Emmerthal (Niemcy) roczny uzysk wszystkich modeli kolektorów IMMERGAS jest nie mniejszy niż 525 kWh / (m2 ∙ rok) - w odniesieniu do powierzchni czynnej kolektora.

Przykładowy zestaw solarny dla czteroosobowej rodziny będzie zawierał 3 lub cztery kolektory płaskie.

Mnożąc ilość kolektorów, przez ich powierzchnię i roczny uzysk z 1m2 powierzchni kolektora otrzymujemy roczną ilość uzyskanej energii .

W podanym przykładzie wyniesie ona od 2992 do 3990 kWh.

Przeliczając to na ilość nośnika energii źródła zasadniczego otrzymamy oszczędności:

- od 2992 do 3990 kWh energii elektrycznej

- od 304 do 406 m3 gazu ziemnego GZ 50

- od 290 do 387 l oleju opałowego

- od 227 do 303 kg propanu

powrót

Pompy ciepła Kolektory słoneczne Instalacje
EuroTSG - Technika Sanitarna i Grzewcza / 2010
Projektowanie stron www OSI Go3.pl